.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 29 June 2016

no Sunspots, bad news


The Sun has likely already entered into a new unpredicted long-term phase of its evolution as a hydrogen-burning main sequence star — one characterized by magnetic sputtering indicative of a more quiescent middle-age. Or so say the authors of a new paper submitted to The Astrophysical Journal Letters.

Using observations of other sunlike stars made by NASA ’s Kepler Space Telescope, the team found that the Sun is currently in a special phase of its magnetic evolution.

At time of posting, the Sun has no Sun spots at all. The sun is blank--no sunspots, which means very low solar activity. 

Heretofore, the Sun was thought to have been just a more slowly rotating version of a normal yellow dwarf (G-spectral type) star. These results offer the first real confirmation that the Sun is in the process of crossing into its magnetic middle age, where its 11-year Sunspot cycles are likely to slowly disappear entirely. That is, from here on out, the Sun is likely to have fewer sunspots than during the first half of its estimated 10 billion year life as a hydrogen-burning star.

“The Sun’s 11-year sunspot cycle is likely to disappear entirely, not just get less pronounced; [since] other stars with similar rotation rates show no sunspot cycles,” Travis Metcalfe, the paper’s lead author and an astronomer at the Space Science Institute in Boulder, Colo., told me.[...]

Continue reading the full article at Forbes online.


Ο Ήλιος, ευρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης στην "μαγνητική μεσηλικίωσή" του όπου και ο 11ετής Ηλιακός Κύκλος θα αρχίσει να φθίνει έως της πλήρους εξαφάνισής. Σε αυτό το γεγονός καταλήγουν επιστήμονες του Space Science Institute in Boulder, Colorado. Στο άρθρο δίνεται η επιστημονική εξήγηση βάση των έως τώρα παρατηρήσεων και δεδομένων άλλων παρόμοιων αστέρων. Προ καιρού είχα δει μία τέτοια πρόβλεψη, την οποία δυστυχώς δεν αποθήκευσα, όπου η καμπύλη έμοιαζε με αυτή της φθίνουσας έως και μηδενικής ταλάντωσης κι έφτανε μέχρι το 2070!
Θυμηθείτε με.
Μακριά σύρματα, μεγάλες συχνότητες μεγάλα μήκη κύματος!