.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 24 April 2016

Icom IC-7300 vs. Elecraft KX3: Which do you prefer for CW/SSB?


Thomas from the "The SWLing Post" makes the question and he is looking for an answer through our participation to a survey. The answer will be announced after the 27th of April.
Go on! Listen and vote!


Ο Thomas θέλει να μάθει ποιό από τα δύο μηχανήματα ακούει καλύτερα βάση των ηχογραφήσεων τις οποίες έχει κάνει. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τις 27 Απριλίου. Υποκειμενική είναι η ψήφος και η "κάλπη" γκαστρωμένη!
Για να δούμε τι θα ...ακούσουμε!