.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 3 April 2015

Καλή Ανάσταση!


Θα πάω στο χωριό, για να ταΐσω τα γατιά!
(και να δοκιμάσω τον Collins 30L-1!)


Καλές γιορτές και Καλή Ανάσταση σε όλους και όλες!

Happy Orthodox Easter everybody!