.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 8 June 2013

Παλιννοστώ!


Παλιννοστώ στην Ελλάδα!Θα σας κρατώ ενήμερους.
(φωτογραφικά πάντα!)