.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 24 March 2012

SV3CK sk

Καλό ταξίδι Δάσκαλε.
Κα. Μαρία, Γιάννη, Κώστα κι Ευτυχία τα θερμά μου συλλυπητήρια.