.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 10 January 2012

Winter QSO PartyUpcoming
Winter QSO Party 22/1/12
winter radioamateur party by AthensQRPNet

Begins 08:00 (UTC) Ends 12:00 (UTC).

Frequencies:
HF (40m.)
7.175MHz (+/-10KHz) 
7.090MHz exclusively QRP (<10W).
HF (20m) 14.285MHz, (17m) 18.130MHz, (15m) 21.285MHz, (10m) 28.360MHz 
VHF (2m.)
144.300MHz for announce purposes only and then QSY.
144.285MHz exclusively QRP (<10W).
1.2GHz
10GHz
Mostly SSB, I am afraid!

Prerequisite for a valid QSO is exchange of callsign, report and QTH/Locator.

We always encourage, the participation of stations, powered by battery and low power output. The /P mode helps the prepareness of a station and it is also a good excersize for the Field Day .

QSL cards via bureau.
Join the biggest technological hobby. Transmit in the frequencies.

One team of the AthensQRPNet, will be in Parnitha mt. KM18UD (weather permitting hi!hi!).

73 de AthensQRPNet (www.athensqrp.net)
SV1JGW – Dimitris & SV1GRN – Panagiotis

Durring the QSO Party day look for the SV1GRN-7 callsign in www.aprs.fi
Winter QSO PARTY

Η χειμερινή σύναξη των ραδιοερασιτεχνών


Σας καλούμε στο χειμερινό qso party


Ημερομηνία 22/01/12.Έναρξη 08:00 (UTC) λήξη 12:00 (UTC)περίπου.


Συχνότητες:


HF (40m.) 7.175MHz (+/-10KHz) 7.090MHz αποκλειστικά γιακλήσεις QRP (<10W).

Θα χρησιμοποιηθούν και υψηλότερες συχνότητες.


VHF (2m.) 144.300MHz χρησιμεύει μόνο για αναγγελία κλήσης και μετάβαση σε άλλη συχνότητα.

144.285MHz αποκλειστικά για κλήσεις QRP (<10W).

Ενδέχεται να γίνουν προσπάθειες και στη συχνότητα 1.2GHz. (σσ: θα γίνουν, θα γίνουν!)


Απαραίτητη προϋπόθεση των QSO η ανταλλαγή του διακριτικού, της αναφοράς λήψης και του QTH locator σας.

Ενθαρρύνουμε όπως πάντα, τη συμμετοχή φορητών σταθμών, τροφοδοτούμενων με μπαταρία και με μικρή ισχύ λειτουργίας. Η /P λειτουργία βοηθά στην ετοιμότητα των σταθμών αλλά και αποτελεί μία καλή προετοιμασία για το Field Day.

Μπορείτε να στείλετε τις qsl κάρτες σας μέσω bureau.

Ελάτε στο μεγαλύτερο τεχνολογικό χόμπι. Δώστε το παρόν στις συχνότητες!


Μία από της ομάδες του AthensQRPNet θα βρίσκεται στην Πάρνηθα KM18ud (καιρού επιτρέποντος hihi).

73 από το Athens QRP Net

SV1JGW – Δημήτρης & SV1GRN – Παναγιώτης