.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 6 January 2012

Buckles!

Σσσκσιτ!... Άλφα Ρόμεο Δύο Τριάντα Επτά έτοιμος γι' απογείωση, Όβερ.


Σσσκσιτ!... Ρότζερ, Άλφα Ρόμεο Δύο Τριάντα Επτά. Είσαι ελεύθερος για τον διάδρομο Τρία, Όβερ.


Σσσκσιτ!... Ρότζερ Κοντρόλ. Άλφα Ρόμεο Δύο Τριάντα Επτά ετοιμάζεται γι' απογείωση από διάδρομο εεε.. Τρία... εεε... Όβερ...


Σσσκσιτ!... Γη προς Άρντεν... Αυτή είναι η πίσω αυλή μου!
Πρέπει να ξέρεις ότι είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ να εκπέμπεις στην συχνότητα του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας!!!


από την χτεσινή metro