.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 16 January 2012

AM RF safety! Ασφάλεια από Η/Μ ακτινοβολία!


Μετά από την παρότρυνση του σχολιαστή για την έρευνα των παρεμβολών οι οποίες δημιουργούν/δημιουργούνται από ανεμογεννήτριες, βρήκα αυτό το βίντεο!
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το... πείραμα!
Όποιος “φίλος Μεσαιατζής” νομίζει ότι έχει ισχύ στην έξοδο, το πείραμα είναι πάρα πολύ απλό.
Σε απόσταση ίση με το Μήκος Κύματος στο οποίο εκπέμπει, θα αναρτήσει μία κάθετη λ/4.
Εκεί θα ακουμπήσει ένα γειωμένο χαλκόσυρμα στην κάθετη όπως στο βίντεο.
Αν έχει ισχύ, θα έχει και τόξο.
Όποιος βγάλει το μεγαλύτερο αρκ, κερδίζει!!!