.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 12 December 2010

iPod Touch 4th Gen. Εξ ων συνετέθη!

first image
iPod Touch 4th Generation φύλο και φτερό!