.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 20 December 2010

G.A.R.O.P.


Amateur Radio Best Practice Poster 

An informative RSGB poster summarizing best practice for amateur radio operators is now available for free download. 

Ραδιοερασιτεχνική αφίσα για καλύτερη άσκηση του χόμπι

Μία πληροφοριακή αφίσα της RSGB, συνοψίζοντας την καλύτερη πρακτική για τους ραδιοερασιτέχνες, είναι διαθέσιμη για κατέβασμα.