.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 10 September 2010

6.710MHzΔιάλογος στο 6.710MHz έτσι όπως τον άκουσε και μου τον μετέφερε ένας φίλος

-Μου είπανε να φτιάξω την G5RV!

-Και είναι καλή για κεραία?

-Καλή μου είπανε ότι είναι!

-Και που βγαίνει αυτή η κεραία? Στα USB ή στα LSB???