.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 5 April 2010

EEVblog


Ο φίλος μου ο Rowland G4APO μου έστειλε το παρακάτω βίντεο!
Αποφάσισα να το προσθέσω στα Friendly blogs μου και να σας δώσω μια πρώτη γεύση, του τι πραγματεύεται!!!


Όπως έλεγε και η «παλιοσειρά» τηλεφωνητής του ΚΕΠΙΚ στην Λούφα και Παραλαγή2,
«… ό,τι μπορούμε κάνουμε κ. Διοικητά…»