.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 19 August 2009

Dummy Load κατασκευή 1η


Ημέρα κατασκευών σήμερα! Καιρός ήταν, γιατί το κολλητήρι είχε αρχίσει να σκουριάζει! Πανεύκολη η πρώτη κατασκευή. Πόσο χρόνο θέλει άλλωστε να παραλληλίσεις δύο αντιστάσεις των 100Ωμ έκαστη και ονομαστικής ισχύος 100Βατ για να φτιάξεις ένα εικονικό φορτίο 50Ωμ/200Βατ?
Αρκετό μπορώ να πω αφού, πρέπει να κολλήσεις μαζί και χώρια 4 ακροδέκτες αλλά και να φροντίσεις για την απαγωγή θερμοκρασίας.
Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, σαν βάση χρησιμοποίησα ένα παλιό φορτίο της Zetagi το DL50. Παλιές δόξες της δεκαετίας του 80!
Το σασί από μόνο του δεν μπορεί να κάνει ικανοποιητική απαγωγή θερμοκρασίας ακόμα και σε QRP συνθήκες εκπομπής και ισχύος! Χρειαζόμουν μια ψήκτρα! Οι περισσότερες ψήκτρες όμως που έχω είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από το σασί κι έτσι σε πρώτη φάση και μέχρι να βρω κάτι καλύτερο και αισθητικά και με καλύτερη απαγωγή, έβαλα δύο μικρές από κάποια διαλυμένα (βλέπε, κάνανε μπαμ!) τροφοδοτικά υπολογιστών!
Η μεγαλύτερη φασαρία ήταν τα ξετρυπήματα και η ευθυγράμμιση των δύο αλουμινένιων ψηκτρών με την βοήθεια της γερακίσιας οράσεώς μου!!! 
Για το όλο εγχείρημα χρησιμοποίησα:
· Το σασί μαζί με τον κονέκτορα ενός φορτίου της Zetagi.
· Δύο αντιστάσεις MHP100101F 100 OHM 1% 100W της Farnell.
· Δύο μικρές ψήκτρες απαγωγής θερμότητας.
Το κόστος του εγχειρήματος ήταν ουσιαστικά το κόστος των αντιστάσεων, ήτοι 10.16 Λίρες Στερλίνες. Με την σημερινή ισοτιμία Λίρας-Ευρώ, το κόστος της κατασκευής είναι 11.40Ευρώ και το κόστος ανά Βατ είναι 0.057Λεπτά!!!
Κατά τις δοκιμή του απορροφούσε χωρίς πρόβλημα την ισχύ των 30Βατ κατά τον συντονισμό του Trio TS-830S. Την πλήρη ισχύ(?) των 80Βατ κατά την κανονική εκπομπή, το χέρι μου μπορούσε να την ανεχτεί για ένα λεπτό. Στον έλεγχο με το MFJ-269, τα στάσιμα ήταν 1 μέχρι τους 60Mhz περίπου μετά ανέβαιναν στο 1.1 και έφταναν το 1.2 στους 144Mhz! Να μου θυμίσει κάποιος να κοντύνω τους ακροδέκτες των αντιστάσεων στην επόμενη ανακατασκευή και να βιδώσω το καπάκι!