.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 26 February 2017

100:1 HV probe!100 to 1 ratio High Voltage probe for all DVMs.
All you need are 22 resistors, one multiturn-pot and one DVM of course!

Just follow the schematic and the photos. What you see is ver2 and there might be a ver3. Nothing  more complicated other than a better looking one!

One hundred to one ratio means that if your DVM can measure up to 750V DC, you can literally measure EHV of 75KV!!! A substantial amount of potential difference! The next few days I will show you a case I intend to put the probe in for safety reasons.

Κατασκευή αισθητήρα υψηλής τάσης σε αναλογία 100:1
Με μέγιστη ένδειξη του ψηφιακού πολύμετρου τα 750V DC, μπορείτε να μετρήσετε έως και 75KV! Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο ο μέσος... πειρα(ματισ)τής!!! με το hi! hi!
22 αντιστάσεις, ένα πολύστροφο ποτενσιόμετρο και μερικά παρελκόμενα είναι όλα όσα χρειάζεστε για να το κατασκευάσετε. Ακολουθήστε το σχέδιο και τις φωτογραφίες.
Θα δημοσιεύσω περισσότερες φωτογραφίες τις επόμενες ημέρες με την κατασκευή μιάς "θήκης" ή κάτι τέτοιο.