.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 12 May 2016

NEW RADIO – a dual-band, multi-mode radio!


An announcement has been made by Kurt, OE1KBC and reported by Don Trynor, VA3XFT concerning a multi-mode radio combining various digital modes. The radio/computer is called simply NEW RADIO and is a joint initiative of the ÖVSV, DARC and IARU R1. As stated in Don's article:
"...the “NEW RADIO” that will operate on the 2m & 70cm bands and support the most common ham digital modes, including DMR, D-STAR and C4FM (System Fusion), plus analog FM. As reported in the article, the NEW RADIO has been created by hams for the ham radio community will feature a colour touch screen display, 50W of power output..."
More at The SWLing Post.

Ένας νέος Π/Δ προβλέπεται να παρουσιαστεί στο Dayton Hamfest. Για την ώρα ονομάζεται New Radio και είναι μία πρωτοβουλία των ÖVSV, DARC και της IARU R1.
Οι πρώτες πληροφορίες από το site της κοινοπραξίας μιλούν για τρεις Π/Δ, έναν HF, έναν VHF/UHF κι ένα φορητό V/U με όλα να έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας με τα υπάρχοντα Ψηφιακά κωδικοποιημένα δίκτυα όπως τα DMR, D-STAR και C4FM (System Fusion), συν τα αναλογικά FM.
Αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες!