.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 10 March 2013

G3TSO modular multiband transceiver


Έχω ανεβάσει στο Scribd σε δύο μέρη, την κατασκευή του πομποδέκτη.
Καλό διάβασμα!