.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 22 February 2013

Pat Hawker MBE G3VA SK


Σώπασε το κλειδί του Pat Hawker G3VA
Ο εκλιπών ξεκίνησε να γράφει την στήλη Technical Topics στο περιοδικό RadCom το 1958 και το συνέχισε αδιαλείπτως έως και το 2008.
Η ανακοίνωση μέσα από την RSGB

*Sent:* 22 February 2013 13:52
*To:* John Gould, G3WKL
*Subject:* [spectrum.chairman] Pat Hawker MBE, G3VA

Dear Colleague,

I thought that you would wish to see the enclosed item in this week's 
GB2RS news

"Radio amateurs around the world will be saddened to learn of the death 
of Pat Hawker MBE, G3VA, on 21 February 2013. He was 90 years old. His 
son and daughter, Philip and Virginia, were with him at the time. Pat 
was first licensed in 1936 as 2BUH, becoming G3VA in 1938. We send our 
deepest condolences to Pat's family and close friends. Amateur radio has 
lost one of its legends."

This message may be distributed.

Best Wishes

Graham Coomber, G0NBI

General Manager

Radio Society of Great Britain