.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 1 January 2013

2013!ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Με ΥΓΕΙΑ κι ΕΥΤΥΧΙΑ το 2013
(και μεγάλα ποσοστά... γνώσης)