.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 30 December 2012

Notice of VariationΑφού πήγαινα γυρεύοντας έλαβα από το Ofcom δύο Σημειώσεις Μεταβολής ή NoV (Notice of Variation)
Η μία γράφει 472KHz-479KHz NoV 


και άλλη 5MHz NoV.
Σε απλά Ελληνικά σημαίνει ότι από την 01-01-13 μπορώ να εκπέμπω στους προαναφερθέντες Χιλιόκυκλους και Μεγάκυκλους καθ' ην στιγμή έχει γίνει η κατάλληλη τροποποίηση της Ραδιοερασιτεχνικής μου αδείας του Ηνωμένου Βασιλείου!
Χλιδή!
Νέα μηχανήματα, νέες κατασκευές!
Με το κολλητήρι στην πρίζα θα μου κάνει ποδαρικό το '13!