.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 9 November 2012

Αγαλλίαση!


Μιάμιση η ώρα το πρωί και τα μιλλιαμπέρ ανεβαίνουν έτσι όπως πρέπει.
68mA...132mA... 278mA... 420mA!
Βασικός πομποδέκτης, συν DDS VFO, συν PTT, συν ρεύμα ηρεμίας IRF510!
Σετάρισμα του BFO στους 10.000MHz με ταυτόχρονη απόρριψη του φέροντος, ρύθμιση του BPF εισόδου στην βέλτιστη θέση.

Όποιος έχει κατασκευάσει, μπορεί να με καταλάβει αυτή την στιγμή. Ένα μάτσο καλώδια και γέφυρες με τις πλακέτες δεξιά κι αριστερά αλλά, δουλεύει!!!
Τα λέμε αύριο!