.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 4 March 2011

Βελτιώνοντας τον Drake TR-7


Βελτιώνοντας και σταθεροποιώντας την συχνότητα του TR-7.
Βελτιώνοντας την ποιότητα του SSB TRx ήχου.

Από τον Μαρίνο SV9DRU στο http://www.eham.net/articles/25399Από e-mail του SW1MNE. Ευχαριστώ!