.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 14 November 2010

Resistors Touch


Όσοι είστε κάτοχοι τηλεφώνων NOKIA με οθόνη αφής, να ένα ωραίο προγραμματάκι για χρήση.
Επιλέγετε στην οθόνη του κινητού τα χρώματα της αντίστασης, την οποία έχετε και αυτό σας δίνει την τιμή της.
(Αρκεί βέβαια να μπορείτε να ξεχωρίσετε τα χρώματα επάνω στην αντίσταση. Εγώ μόνο μέχρι τις ¼ του βαττ καταφέρνω και διακρίνω. Μετά το “γυρίζω” σε πολύμετρο!!!)
Οι τιμές αντιστάσεων που μπορείτε να δείτε στο κινητό σας, ξεκινούν από το 0.01Ω έως και 99GΩ και ανοχές 0.005% έως και 20%.
Κατεβάστε το και καλές αναγνωρίσεις!