.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 10 October 2010

U.K. mobile antenna?!

 Προσπάθεια ανταγωνισμού(?) από τους Βρετανούς, των επιτυχημένων mobile κεραιών του SV1HK!

Το μοντελάκι βγαίνει και σε delta loop! ατυχώς χωρίς φωτογραφία :-((