.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 18 June 2013

Αποκαθήλωσις.

Αποκαθήλωση των κεραιών.
Δεν υπάρχει κάτι για να συνδεθούν.
Εκτός αυτού, 4 ημέρες έμειναν!

(μεταξύ μας αλλά, η RF ξεραίνει!)