.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 13 January 2013

Tone Generator


Το σχέδιο υπάρχει.
Τα υλικά υπάρχουν.
Ακόμα και τα δύο ζένερ τα οποία μου έλειπαν τα αγόρασα.
Γιατί δεν κάθομαι να το φτιάξω;
Γιατί ε;!

Αφού δεν αναρτώ που δεν αναρτώ, δεν πάω για... συλλογή υπογραφών.
Τα Αρχαία χρόνια αγοράζαμε κασσίτερο από αυτούς.
Σήμερα το “ύδωρ της ζωής”!
Να μην τους βοηθήσουμε στην δυσκολία τους;!