.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 20 November 2012

Simple Diode-Matching UnitΚατασκευάζοντας κάποιους SSB πομποδέκτες τελευταία, χρειάστηκε να “ταιριάξω” τις διόδους του Ισοσταθμισμένου Διαμορφωτή(balanced modulator).
Τρείς ήταν οι τρόποι του οποίους ήξερα και είχα στην διάθεσή μου.
Ο πρώτος ήταν να θεωρήσω ότι αφού οι δίοδοι προέρχονταν από την ίδια ταινία και την ίδια παρτίδα, ήταν “ταιριασμένες από το εργοστάσιο”.
Λάθος!
Ο δεύτερος ήταν να μετρήσω με το πολύμετρο την εσωτερική τους αντίσταση όταν διαρρέονταν από την τάση του βρίσκοντας έτσι, τις πιό κοντινές τιμές.
Λάθος(αν και λιγότερο)!
Ο τρίτος τρόπος ήταν να πετύχω τις περίπου ίσες εσωτερικές αντιστάσεις, βάσει του δεύτερου, κι έπειτα επάνω στο κύκλωμα να ρυθμίσω για το ελάχιστο φέρον(carrier) αλλάζοντας εναλλάξ την θέση τους.
Σωστό(σχεδόν)!

Ψάχνοντας τα παλιά βιβλία και κιτάπια, ανακάλυψα την μελέτη/κατασκευή αυτή του G3HGM, η οποία ενώ φυσικά είναι απλούστατη δίνει την καλύτερη δυνατή λύση.

Μεταβάλλοντας με το ποτενσιόμετρο την τάση επάνω στις διόδους αυτές διαρρέονται από ένα ρεύμα.
Όταν το ρεύμα είναι ίδιο, η απόκλιση του οργάνου και προς τις δύο κατευθύνσεις, θα είναι μηδενική!
Τι πιό απλό!
Η μοναδική προϋπόθεση είναι οι δύο αντιστάσεις να έχουν ακριβώς την ίδια τιμή.
Ακόμα κι αν δεν είναι ακριβώς 3,9ΚΩ.

(κι όμως κατά βάθος..., κάπου υπάρχει λάθος..., κάπου την έχω πατήσει εγώ...!)
Μπορείτε να δείτε το λάθος?!
Θα συνεχίσω αύριο με την απάντηση και μία πιό προσιτή και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κατασκευή!

ενημέρωση
Δεν είναι δύσκολο να το δείτε. Είναι φως-φανάρι!