.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 2 March 2012

e-field probe/VLF-LF receiving preamp


Κατασκεύασα έναν Ανιχνευτή Ηλεκτρικού Πεδίου/ προενισχυτή λήψεως Πολύ Χαμηλών Συχνοτήτων-Χαμηλών Συχνοτήτων. (e-probe/ VLF-LF receiver preamplifier)
Σκοπός της κατασκευής του είναι, η παρακολούθηση των διακυμάνσεων του περιβάλλοντος Ηλεκτρικού Πεδίου σε σχέση με την Ηλιακή δραστηριότητα.
Ακολούθησα το σχέδιο το οποίο μπορείτε να δείτε στην φωτογραφία, αλλά, όχι τον ίδιο κατασκευαστικό τρόπο.
Κατ' αρχάς δεν έβρισκα το ίδιο κουτί κι έπειτα, αυτό από το οποίο δεν ήθελα να ξεφύγω ήταν το εμβαδόν του ανιχνευτή.
Χρησιμοποίησα λοιπόν ένα κουτί της Hammond με τις διαστάσεις του e-probe και τοποθέτησα τον προενισχυτή κάθετα μέσα.
Άλλη μία διαφορά είναι στην έξοδο του προενισχυτή.
Μη έχοντας περισσότερες πληροφορίες για τον μετασχηματιστή εξόδου, τον παρέκαμψα με την κατασκευή ενός βασικού ενισχυτή με το LM386 και με βασικό κέρδος μόλις 20db.
Είναι πολύ εύκολο, αν το επιδιώξουμε, το κέρδος του ν' ανέβει στα 50db με την προσθήκη ενός ηλεκτρολυτικού πυκνωτή 10μF στα πόδια 1 και 8.
Η λήψη με αυτή την προσθήκη γίνεται με δύο τρόπους.
Είτε με την χρήση ακουστικών ή ενός ευαίσθητου μεγαφώνου, είτε με επεξεργασία στον Υ/Η με την βοήθεια του προγράμματος SpecLab.
Αυτό το οποίο υπολείπεται να κάνω είναι, να ανοίξω δύο τρύπες για το βύσμα τροφοδοσίας και ήχου και άλλες δύο έτσι ώστε να γίνεται ρύθμιση του κέρδους με την μεταβολή του ποτενσιόμετρου και συντονισμού του μεταβλητού πυκνωτή.

Θα υπάρξει ενημέρωση.
Περισσότερες πληροφορίες
http://youtu.be/-5EaU2RqtVA
http://www.vlf.it/obs1/monitoringstation.html
http://www.vlf.it/