.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 20 January 2011

SV9MBH Antenna!

 

Δεν το ξέρω το παλικάρι αλλά, μόνο που τον έχει εξώφυλλο το RadCom, αξίζει μια ανάρτηση!
Ο SW9OFH αναρριχώμενος στην κεραία του SV9MBH!