.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 5 January 2011

Message in a bottle!

Άλλη διάσταση στο “μπουκάλι με μήνυμα”.
Το μήνυμα, ο ραδιοερασιτέχνης, και ο πομποδέκτης ο ίδιος, μέσα στην QQV06-40(?)!
Λεπτομέρεια ο Ασύμμετρος Συζεύκτης και η Ανοιχτή Γραμμή!