.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 6 January 2011

Ανοχή τέλος!Επειδή η σιωπή, δεν σημαίνει ενοχή ή αδυναμία.
Πολύ δε περισσότερο, φόβο.