.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 1 January 2011

Auld Lang SyneΧρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά