.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 16 July 2010

Ειδικό? Σεμινάριο?? Τηλεπικοινωνιών???Ειδικό ε? Χμ!
Σεμινάριο ε? Χμ! Χμ!
Και Τηλεπικοινωνιών?! Χμμμμμμ!!!

Με τζίφρες και υπογραφές?!
Μάλιστα! Μάλιστα!

Με πομποδέκτες και αναμεταδότες στο φάσμα των Ραδιοσυχνοτήτων?!
Τς! Τς!! Τς!!!

Εισηγητές:
Ειδικός Εκπαιδευτής Τηλεπικοινωνιών κ. Γ.Λιάπης
Ειδικός Εκπαιδευτής  Τηλεπικοινωνιών κ. Γ. Φωτίου

Δεν σκοπεύω να χαλάσω τις διακοπές μου κάνοντας, "κάποιες ερωτήσεις", τώρα!
Έχουμε όλον τον καιρό μπροστά μας, να θέσουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις στα κατάλληλα πρόσωπα και να πάρουμε τις κατάλληλες απαντήσεις!

Πιστεύω δε ότι με την έναρξη του Νέου Σχολικού Έτους, να κατορθώσω να εγγραφώ κι εγώ στο σχολείο των Ειδικών Εκπαιδευτών γιατί, θέλω κι εγώ με την  σειρά μου να γίνω, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ!!!

Τάκης Περρέας SV3AUW
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ!!!Οι φωτογραφίες είναι copy και όχι κλόπη, από εδώ