.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 5 January 2011

Το Αμερικανάκι!

Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω.
Έφτιαξε ραδιο-τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο το ”Αμερικανάκι” και τρέχει πίσω του με το ποδήλατο για το ελέγχει!!!
Τεχνολογία-τεχνοτροπία του 1920.
Ίδια και απαράλλακτη με την σημερινή, των random wire μονόπολων?!