.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 26 February 2009

Διάρκεια ζωής μιας συρματοκεραίας!

Μετά από πολυετή μελέτη, αγαστή συνεργασία των στοιχείων της φύσεως και προσπάθειας της δικαιολόγησης του χαρακτηρισμού «ο Πατέντας», ο οποίος μου έχει αποδοθεί αλλού, ευρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αποκαλύψω τον λόγο για τον οποίο κόβονται και πέφτουν οι συρματοκεραίες!

Λοιπόν, κατά βάση οφείλεται στις ώρες ακρόασης και χρήσης.

Μια κεραία ως γνωστόν(?) μετατρέπει την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Ενέργεια η οποία κατά βάση είναι ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται προς την είσοδο του δέκτη μας.
Υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός ηλεκτρονίων σε κάθε εκατοστό σύρματος έτσι, όταν όλα αυτά θα έχουν σταλεί στον δέκτη μας, το σύρμα θα αποϊονιστεί και θα «φθαρεί» και πιθανώς να κοπή και να πέσει! Αυτό εξηγεί τον λόγο γιατί γυρίζετε σπίτι μια μέρα και η κεραία είναι στο έδαφος!

Θα ρωτήσετε τώρα τι γίνονται όλα αυτά τα ηλεκτρόνια τα οποία φτάνουν στην είσοδο του δέκτη.
Εισέρχονται στον δέκτη και προστίθενται. Στα παλιά ραδιόφωνα υπήρχε μια αντίσταση η λεγόμενη «διαρροής πλέγματος» η οποία επέτρεπε στα ηλεκτρόνια να πέσουν στο έδαφος(γη).
Εσείς δεν μπορείτε να τα δείτε αλλά, πιστέψτε με, είναι εκεί! Καθώς όλο και περισσότερα μαζεύονται, ξεγλιστράνε προς την πίσω αυλή!

Τα παλιά ραδιόφωνα λόγο της αντίστασης διαρροής πλέγματος είχαν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα πιο καινούργια με τα τρανζίστορ τα οποία σταματούν να δουλεύουν όταν μαζευτούν μέσα τους πολλά ηλεκτρόνια βραχυκυκλώνοντάς τα έτσι!!!

Τώρα αυτά τα ηλεκτρόνια στην πίσω αυλή θέλουν να πάνε πίσω στο σύρμα. Έτσι τραβούν την κεραία προς τα κάτω για ενωθούν μαζί της. Τώρα επειδή η κεραία μας είναι ψηλά και αυτά είναι στο επίπεδο εδάφους, αυτή η έλξη δεν είναι ισχυρή. Κάποια μέρα με αέρα όμως τα ηλεκτρόνια καταφέρνουν να σηκωθούν από το έδαφος προς την κεραία και την τραβούν προς το μέρος τους. Ο αέρας συνήθως φέρνει και ελεύθερα ηλεκτρόνια από τους γείτονες σας (από τηλεοράσεις, στερεοφωνικά κ.α.) κι έτσι υπάρχουν πολλά από αυτά τα πραγματάκια τριγύρω! Αν καταφέρουν με την μια να σηκωθούν πολλά από αυτά, υπερφορτώνουν την κεραία καίγοντάς την στο σημείο επαφής τους ή ακόμα χειρότερα επιστρέφουν στα κυκλώματα εισόδου του δέκτη καίγοντάς τον!
Να γιατί μια συρματοκεραία πέφτει της μέρες που έχει αέρα!!!
Τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω εγώ!

Μπορείτε να επιμηκύνετε τον χρόνο ζωής της συρματοκεραίας σας με το να την αποσυνδέετε όταν δεν κάνετε ακρόαση ή δεν την χρησιμοποιείτε. Σε γενικές γραμμές να περιμένετε μια διάρκεια ζωής της κεραίας σας γύρω στις 500 με 1000 ώρες λειτουργίας!